Konfiguracja skrzynek pocztowych – serwer 1


Parametry wspólne kont pocztowych:

Witam,

Proszę stosować ustawienia według poniższego schematu:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

  • Host czy też adres serwera: hd-134.stpl.net.pl
  • Port: 587
  • Szyfrowanie: TLS
  • Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia

Serwer poczty przychodzącej (IMAP/POP3)

  • Host czy też adres serwera: hd-134.stpl.net.pl
  • Port: 143 (dla IMAP) lub 110 (dla POP3)
  • Szyfrowanie: TLS
  • Serwer poczty przychodzącej wymaga uwierzytelnienia

Przy uwierzytelnieniu, proszę pamiętać, aby jako login podawać pełny adres email.